Pohjolan Mehiläishoitajajien kotisivut
Pohjolan Mehiläishoitajajien kotisivut

Vuoden 2023 toimihenkilöt:

Syyskokouksen valintana ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksinä toimihenkilömme vuodelle 2023 ovat seuraavat: puheenjohtaja Juha Vuorio, varapuheenjohtaja Pertti Harmaala, sihteeri Timo Hampinen, taloudenhoitaja Hannu Luukinen, tautivastaava Karri Pyhtilä sekä uutena hallituksen jäsenenä Sanna Kurvinen. Hallitus valitsi lisäksi Mari Tuokkolan toimihenkilökseen.

Uudet säännöt hyväksytty

Syyskokouksessa 2022 hyväksytty sääntömuutosehdotus sisälsi suurimpana muutoksena siirtymisen yhden vuosikokouksen järjestelmään. Sääntöjä nykyaikaistettiin yleisesti, päivitettiin yhdistyslain muutoksia sääntöihimme, selkeytettiin jäsenyyden määritelmiä sekä tuotiin myös yhteys mehiläishoitajaliittoon paremmin näkyviin. Tarkempi ehdotus käytiin läpi kokouksessa. Ehdotuksen hyväksyntä edellytti ¾ enemmistöä. Vanhat säännöt olivat peräisin 1960-luvulta.

Kutsu syyskokoukseen 10.11.2022

Pohjolan Mehiläishoitajat ry sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 10.11.2022 klo 18 alkaen Oulussa Myllyojan asukastuvalla (Jokirannanpolku 5, Hintanranta, Oulu).

Kokouksessa käsitellään ehdotus sääntöjen muuttamisesta sekä sääntömääräiset asiat:
1) kokous avataan,
2) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
5) käsitellään sääntömuutosehdotus,
6) määrätään yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
7) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä,
8) hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
9) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkio,
10) valitaan joka toinen vuosi johtokunnan puheenjohtaja,
11) suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali,
12) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa,
13) kokous päätetään.

Sääntömuutosehdotus sisältää suurimpana muutoksena siirtymisen yhden vuosikokouksen järjestelmään. Sääntöjä nykyaikaistetaan yleisesti, päivitetään yleisempiä muutoksia myös yhdistyslain mukaiseksi, selkeytetään jäsenyyden määritelmiä sekä tuodaan myös yhteys mehiläishoitajaliittoon näkyviin. Tarkempi ehdotus esitellään kokouksessa. Ehdotuksen hyväksyntä edellyttää ¾ enemmistöä.

Johtokunnan erovuoroisina jäseninä ovat Hannu Luukinen, Mari Tuokkola ja Pertti Harmaala sekä puheenjohtaja Juha Vuorio. Säännöt eivät rajoita mahdollisia uudelleenvalintoja. Vuosi sitten valittiin kaksivuotiskaudelle Timo Hampinen, Karri Pyhtilä ja Harri Lampinen, jotka siis jatkavat ensi vuodelle.

Kutsu kevätkokoukseen

Pohjolan Mehiläishoitajat ry sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 3.3.2022 klo 18 alkaen Oulussa Välivainion asukastuvalla (Paulaharjuntie 22). Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4) käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus,
5) esitetään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja tilintarkastajien niistä antama lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Varaudumme tarvittaessa etä- tai hybridikokoukseen.


Hunajakisa

Tuo syyskokoukseen vähintään 200g pohjoissuomalaista hunajaasi myyntipakkauksessa.

Valmistaudu lyhyesti kertomaan, mistä kasveista tai maastosta hunaja on peräisin ja miten hunaja on käsitelty. Voit osallistua vertailuun useammalla erilaisella hunajalla. Hunajien laatua, makua ja ominaisuuksia vertaillaan.

Parhaat hunajat palkitaan ilmaisella osallistumisella Suomen paras hunaja -kilpailuun.


Pohjolan Mehiläishoitajien kerhoillat

 

Kokoontumiset yleensä Oulussa Myllyojan asukastuvalla (Jokirannanpolku 5, Hintanranta, Oulu). alla mainittuina päivinä klo 18-19.30.

Kerhoiltoihin on vapaa pääsy kaikille mehiläisaiheista kiinnostuneille.

Illan aihetta alustetaan lyhyellä esitelmällä ja yleiskeskustelun jälkeen vapaa keskustelu saa rönsytä pienemmissä porukoissa pullakahvien kera.

Tulevat kerhoillat:

  • 25.4.2023, 18:00: Kerhoilta Myllyojan asukastuvalla
  • 20.5.2023, 11:00: Kansainvälisen mehiläispäivän tapahtuma

Jäsentiedotteet :