Pohjolan Mehiläishoitajajien kotisivut

Kutsu syyskokoukseen

Pohjolan Mehiläishoitajat ry sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 28.10.2021 klo 18 alkaen Oulussa Välivainion asukastuvalla (Paulaharjuntie 22).


Kokouksessa käsitellään seuraavat sääntömääräiset asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat,
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
3) vahvistetaan kokouksen työjärjestys,
4) määrätään yhdistyksen jäsen- ja kannatusmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle,
5) päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelman hyväksymisestä,
6) hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
7) määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot, matkakorvaukset sekä tilintarkastajien palkkio,
8) suoritetaan hallituksen erovuoroisten jäsenten vaali,
9) valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilejä ja hallintoa


Esitys: Toimintasuunnitelma & talousarvio